Tải bản đầy đủ

bài tập SGK sinh học lớp 7 (42)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 199 SINH HỌC 7
Câu 1: Địa phương em thường nuôi những động vật nào?
Hướng dẫn trả lời:
Hầu hết các địa phương Việt Nam đều nuôi các loại gia súc (trâu, bò, dê, lợn,...), gia cầm
(gà, vịt, ngan, ngỗng...), cá, tôm, ba ba, lươn,... Các hình thức nuôi tùy thuộc vào điều
kiện của từng gia đình và từng địa phương. Có trường hợp thì chăn thả đế con vật tự kiếm
ăn và cho ăn thêm. Có trường hợp nuôi nhốt trong chuồng trại và cung cấp toàn bộ thức
ăn cho vật nuôi.
Câu 2: Các động vật nuôi ở địa phương em có những ý nghĩa gì đối với sự phát triển
kinh tế?
Hướng dẫn trả lời:
- Trâu bò cung cấp sức kéo (cày bừa, kéo xe...) và để lấy thịt, sữa,...
- Lợn là nguồn cung cấp thịt chủ yếu của các địa phương.
- Chó, mèo là vật nuôi trong nhà: chó giữ nhà và cũng cung cấp thịt, mèo diệt chuột...
- Gà, vịt, ngan, ngỗng: cung cấp thịt và trứng...
- Cá, tôm là nguồn thực phẩm có giá trị...
Ngoài ra, ở một số vùng nhân dân còn nuôi một số động vật khác: dê, hươu, gấu, ba ba,
lươn, rắn và chim cảnh... với mục đích cung cấp thực phẩm đặc sản có giá trị hoặc để làm
cảnh, làm dược liệu,..
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×