Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
bài tập SGK sinh học lớp 7 (37) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

bài tập SGK sinh học lớp 7 (37)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 76 SINH HỌC 7
Câu 1: Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu canxi và sắc tố của tôm?
Hướng dẫn trả lời:
Vỏ kitin giàu canxi tạo thành bộ xương ngoài bảo vệ các cơ quan bẽn trong. Nhờ sắc
tố cơ thể, tôm có thể biến đổi màu sắc theo môi trường để lẩn tránh kẻ thù.
Câu 2: Dựa vào đặc điểm nào của tôm, người dân địa phương em thường có kinh
nghiệm đánh bắt tôm theo cách nào?
Hướng dẫn trả lời:
Dựa vào đặc điểm có đôi râu nhạy cảm để phát hiện mồi, nhân dân ta thường nhử tôm
bằng mồi có mùi thính thơm; đôi khi dùng ánh sáng bẫy tôm vào ban đêm, vì mắt tôm
cũng khá tinh nhanh.
Câu 3: ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm
thực phẩm và xuất khẩu?
Hướng dẫn trả lời:
- Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm...
- Ở vùng đồng bằng: nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×