Tải bản đầy đủ

bài tập SGK sinh học lớp 7 (24)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 174 SINH HỌC 7
Câu 1: Nêu những đại diện có 3 hình thức di chuyển, 2 hình thức di chuyền hoặc chi’ có
một hình thức di chuyển.
Hướng dẫn trả lời:
- Những đại diện có 3 hình thức di chuyển là: vịt trời (đi, chạy, bay), châu chấu (đi, nhảy,
bay)...
- Những đại diện có 2 hình thức di chuyển là: vượn (đi, leo trèo), chim cánh cụt (bơi, đi)..
- Những đại diện có 1 hình thức di chuyển là: cá chép (bơi), giun đất (bò), dơi (bay),...
Câu 2: Nêu lợi ích của sự hoàn chỉnh cơ quan di chuyển trong quá trình phát triển của
giới Động vật. Cho ví dụ.
Hướng dẫn trả lời:
- Trong quá trình tiến hóa, sự hoàn chỉnh các cơ quan di chuyển tạo điều kiện cho con vật
có nhiều hình thức di chuyển (bồ câu, châu chấu) thích nghi với điều kiện sống của
chúng. Ớ từng cơ quan vận động, các động tác cũng dần dần linh hoạt, đa dạng hơn thích
nghi với điều kiện sống của loài (bàn tay khỉ thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo...).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×