Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (25)

BÀI TẬP 2 SGK TRANG 150 SINH HỌC 8

Câu 2*. Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của
người so với động vật khác trong lớp thú.

Trả lời:
Câu 2: Đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hóa hơn động vật thuộc
lớp Thú được thể hiện :
Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp Thú.
Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron (khối lượng chất xám lớn).
Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn
có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×