Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (18)

BÀI TẬP 2 SGK TRANG 143 SINH HỌC 8
Câu 2: Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang đã vô ý làm đứt một số
rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ nào còn, rễ nào mất?
Trả lời:
Câu 2: Để biết dược rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước
và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau.

Hình ảnh về rẽ tủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×