Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (11)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 178 SINH HỌC 8
Câu 1. Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :
Bảng 56-2. Vai trò của các tuyến nội tiết

Câu 2. Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.
Trả lời:
Câu 1: Bảng so sánh:


Câu 2: Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ do thiếu iốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×