Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (5)

BÀI TẬP 1 SGK TRANG 106 SINH HỌC 8
Câu 1. Trình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt trong các trường hợp : Trời nóng, trời oi bức
và khi trời rét.
Trả lời:
Câu 1:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×