Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (4)

BÀI TẬP 1, 2, 3, 4 SGK TRANG 17 SINH HỌC 8
Câu 1. Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị trí của chúng trong cơ thể và sự sắp xếp
tế bào trong hai loại mô đó.
Câu 2. Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo sự phân bố trong cơ
thể và khả năng co dãn ?
Câu 3. Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau:
Bảng 4: So sánh các loại mô

Câu 4. Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào.
Trả lời:
Câu 1: Đáp án:

Câu 2: Đáp án:


Câu 3: Đáp án:

Câu 4. Chân giò lợn gồm:
- Mô biểu bì (da);
- Mô liên kết: mô sụn, mô xương, mô sợi, mô máu .
- Mô cơ vân;

- Mô thần kinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×