Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (58)

BÀI TẬP 3, 4 SGK TRANG 149 SINH HỌC 9
3. Hãy nêu những tính chât về số lượng và thành phần loài của quần xã.

4. Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học
Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn
luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với
khả năng cung cấp nguồn sông của môi trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×