Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (53)

BÀI TẬP 3, 4 SGK TRANG 129 SINH HỌC 9
3. Hãy so sánh đặc điếm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn.
- Cây sông nơi ẩm ướt và thiếu sáng có phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô
giậu kém phát triển.
- Cây sống nơi ẩm ướt nhưng có nhiều ánh sáng (ở ven bờ ruộng, hồ, ao) có phiến lá hẹp,
mó giậu phát triển.
- Cây sống nơi khô hạn hoặc có cơ thể mọng nước hoặc lá và thân cây tiêu giảm, lá biến
thành gai.
4. Hãy kể tên 10 động vật thuộc hai nhóm dộng vật ưa ẩm và ưa khô.
- Động vật thuộc nhóm ưa ẩm: ễnh ương, dế, còng, cuốn chiếu, cóc, nhái, môi, sâu ăn lá,
con bà chằn, rết.
- Động vật thuộc nhóm ưa khô: kì nhông, rắn, gà, ngỗng, chó, mèo, bò, dê, hổ, khi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×