Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (19)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 160 SINH HỌC 9
1. Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của con người.
Do con người hái lượm, săn bắt động vật hoang dã, chăn thả gia súc, đốt rừng, khai thác
khoáng sản, phát triển nhiều khu dân cư, chiến tranh đã làm mất nơi ở, mất nhiều loài
sinh vật, làm đất bị xói mòn và thoái hóa, gây hạn hán, cháy rừng, ô nhiễm môi trường và
mất cân bằng sinh thái.
2. Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác
hại cùa những việc làm đó; những hành động cần thiết để khác phục ảnh hưởng xấu
dó rồi liệt kê vào bảng sau:
Bảng 53.2. Bảng ghi những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và biện pháp
khắc phụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×