Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (69)

BÀI TẬP 1, 2 VỀ HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC
THUYẾT ĐACUYN TRANG 112 SGK SINH 12

Bài 1. Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.
Trả lời:
- Do môi trường sống thay đổi nên sinh vật phải chủ động thay đổi tập quán hoạt
động của các cơ quan để thích nghi với điều kiện sống mới.
- Những cơ quan nào hoạt động nhiều thì sẽ ngày một phát triển còn những cơ quan
nào ít hoạt động hoặc không thì sẽ ngày một tiêu biến.
- Những tính trạng thích nghi được hình thành do sự thay đổi tập quán hoạt động của
các cơ quan có thể di truyền được từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Bài 2. Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.
Trả lời:
- Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn (Đacuyn
gọi là đấu tranh sinh tồn) và do vậy chỉ một số ít cá thể sinh ra được sống sót qua mỗi thế
hệ.
- Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp
chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến khả năng sống sót và khả năng sinh sản hơn cá thể khác
thì những cá thể đó sẽ để lại nhiều con hơn cho quần thể. Theo thời gian, số lượng cá thể
có các biến dị thích nghi sẽ ngày một tăng và số lượng cá thế các biến dị không thích
nghi sẽ ngày một giảm. Đacuyn gọi quá trình này là CLTN- Quá trình CLTN về cơ bản cũng giống như quá trình chọn giống vật nuôi cây trồng
của con ngườiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×