Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (55)

BÀI 1, 2 VỀ QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI
NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRANG 206 SGK SINH 12

Bài 1. Quan sát và điền vào bảng 46.1 các nội dung sau: Thế nào là dạng tài
nguyên không tái sinh, tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu? Điền vào bảng
tên của các tài nguyên đã quan sát.
Trả lời:

Dạng tài nguyên

Các tài nguvẽn

Ghi câu trả
lời

Tài nguyên không tái
sinh

Nhiên liệu hoá
thạch
Kim loại

Phi kim loại

Tài

nguyên

lượng vĩnh cửu

năng

Năng iượng mặt
trời
Năng lượng gió
Năng lượng sóng
Năng lượng thuỷ
triều

...


Tài nguyên tái sinh

Không khí sạch
Nước sạch
Đất
Đa dạng sinh học

Trả lời
Dạng

Các

tài

Ví dụ ghi câu trả lời

tài nguyên nguyên
Tài

Không khí


nguyên táisạch
sinh

- Những dạng tài nguyên khi sử
dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát

Nước sạch triển phục hồi gọi là tài nguyên tái
sinh.
Đất
- Việt Nam có nguồn nước sạch
Đa dạng
khá dồi dào, trong đó các hệ thống
sinh học
sông Hồng, Cửu Long, Đồng Nai
giữ vai trò quan trọng, ngoài ra còn
có nhiều hồ nước lớn như Hoà Bình,
Thác Bà, Trị An,...
- Việt Nam là nước có diện tích
trung bình nhưng dân số đông nên
diện tích đất tính trên đầu người


không lớn. Hai vùng đất phù sa có
độ phì nhiêu cao thuộc lưu vực sông
Hồng và sông Cửu Long, ngoài ra
còn có nhiều vùng đất trên núi cao,
đồi dốc hoặc đất cát ven biển rất dễ
bị rửa trôi như vùng đất trung du
Bắc Bộ, ven biển miền Trung, Tây
Nguyên, Đông Nam Bộ,...
Tài
nguyên

Năng

Nam lànăng
nướclượng
có độvĩnh
đa
- Việt
Tài nguyên

lượng mặt trời cửu là tài nguyên năng lượng sạch

năng

và không bao giờ bị cạn kiệt như

lượng vĩnh

năng lượng mặt trời, năng lượng

cửu

gió, năng lượng sóng, năng lượng
thuỷ triều, năng lượng nhiệt từ trong
lòng đất.
- Việt Nam là nước có tiềm năng


về năng lượng mặt trời cao.
- Năng lượng gió dồi dào.
- Việt Nam có hơn 3200 km bờ
biển nên tiềm năng sử dụng năng
lượng sóng lớn.
Tiềm năng lớn.

Tài
nguyên
không tái
sinh

Nhiên liệu
hoá thạch

-

Những dạng tài nguyên sau

một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt
gọi là tài nguyên không tái sinh.
- Than có nhiều ở Quảng Ninh,
Thái Nguyên... Dầu mỏ và khí đốt ở
thềm lục địa miền Nam Việt Nam,..
-

Thiếc ở Tĩnh Túc (Cao

Bằng),... sắt ở Thái Nguyên, Cao
Bằng, Hà Giang,... Vàng ở Bắc Kạn,
Quảng Nam,
-

Đá vôi, đất sét,... sản xuất xi

măng ở nhiều tỉnh miền Bắc, Trung
và Tây Nam Bộ (Hà Tiên). Đá quý
có nhiều ở sống Chày (Yên Bái),
Thanh Hoá, Nghệ An,...


Bài 2. Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội
dung trong bảng 46.2.
Các hình thức gây ô nhiễm môi trường

Nguyên
nhân
nhiễm

Ô nhiễm chất thải rắn:

gây

Đề
ôbiện

...

...

...

...

...

...

các nhà máy, công trường.
- Xác sinh vật, phân thải ra từ sản xuất nông
nghiệp
- Rác thải từ các bệnh viện.
- Giấy gói, túi nilông... thải ra từ sinh hoạt ở
mỗi gia đình. ...

Nguồn nước thải ra từ các nhà máy, khu dân cư
mang nhiều chất hữu cơ, hoá chất, vi sinh vật gây
bệnh...
Ô nhiễm hoá chất độc:
- Hoá chất độc thải ra từ các nhà máy
-

Thuốc trừ sâu dư thừa trong quá trình sản

pháp

khắc phục

- Đồ nhựa, cao su, giấy, thuỷ tinh... thải ra từ

Ô nhiễm nguồn nước:

xuất


xuất nông nghiệp,... *
Ô nhiễm do sinh vât gây bệnh:

...

..Sinh vật truyền bệnh cho người và sinh vật
khác như muỗi, giun sán: ... *
Ô nhiễm không khí:

.

- Ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp tại các nhà
máy, làng nghề...
- Ô nhiễm do phương tiện giao thông.
- 0 nhiễm từ đun nấu tại các gia đình, ...*

Các hình thức gây ô
nhiễm

Nguyên nhân
gây ô nhiễm

Ô nhiễm chất thải
rắn:

chấp

Biện pháp
khắc phục

Do chưa
hành

Chôn

lấp

quyvà đốt cháy rác

Đồ nhựa, cao su,định về xừ lí rácmột cách khoa
giấy, thuỷ tinh... thải ra từthải cóng nghiệp,học.
-

các

nhà

trường.

máy,

côngy tế và rác thải Xây dựng
sinh hoạt.
thêm nhà máy

- Xác sinh vật, phân

- Do ý thứctái

chế

chất

thải ra từ sản xuất nôngcủa người dân vềthải thành các


nghiệp.
-

bảo vệ môi trườngnguyên liệu đồ
Rác thải từ cácchưa cao.

bệnh viện.

dùng,
Tăng cường

Giấy gói, túi

công tác giáo

nilon,.. thải ra từ hoạt

dục về bảo vệ

động sinh hoạt ở mỗi gia

môi trường

-

đình.
.
Ô nhiễm nguồn nước:

- Do chưa có

Xây

dựng

Nguồn nước thải ra từnơi xử lí nướcnhà máy xử lí
nước thải,...
các nhà máy, khu dân cưthải.
mang nhiều chất hữu cơ,
hoá chất, vi sinh vật gây
bệnh...
ô nhiễm hoá chất độc:

- Do sử dụng

Xây

dựng

- Hoá chất độc thải rahóa chất độc hạinơi quản lí chặt
không đúng quychẽ các chất
từ các nhà máy.
- Thuốc trừ sâu dư
thừa trong quá trình sản
xuất nông nghiệp.
- Hoá chất độc dùng
trong chiến tranh.

định.

gây nguy hiểm.
Hạn chế sử
dụng hoá chất,
thuốc trừ sâu
trong sản xuất


nông nghiệp,...
Ô nhiễm do sinh vật

-

Do không

Giáo

dục

gây bệnh: Sinh vật truyềnthường xuyên làmđể nâng cao ý
bệnh cho người và sinhvệ

sinh

môithức cho mọi

vật khác như muỗi, giuntrường.
sán,...*

người

về

ô

- Do ý thứcnhiễm và cách
cúa người dânphòng tránh.
Thực hiện bảo

chưa cao,...

vệ môi trường

Ô nhiễm không khí:

-

Do

công

Sử

dụng

nhiều
- Ô nhiễm từ sảnnghệ lạc hậu - Dothêm
xuất công nghiệp tại cácchưa có biện phápnguyên liệu
nhà máy, làng nghề,..
- Ô nhiễm do phương
tiện giao thông.
- Ô nhiễm từ đun nấu
tại các gia đình.

hữu hiệu...

sạch
Lắp

đặt

thêm các thiết
bị lọc khí cho
các

nhà

máy
Xây
thêm

đựng
nhiều

công viên cây


xanh,.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×