Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (41)

BÀI 2 TRANG 85 SGK ĐỊA LÍ 9

Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì?
Trả lời.
+ Bắc Trung bộ là địa bàn cư trú của 25 dân tộc, mật độ dân số trên 200
người/km2 (năm 2006:207 người/km2), nhưng phân bố rất chênh lệch theo
hướng tây – đông:
- Người Kinh tập trung nhiều ở đồng bằng ven biển, mật độ dân số từ 201 đến
500 người/km2, riêng đồng bằng Thanh – Nghệ - Tĩnh có mật độ dân số trên
500 người/km2.
- Các dân tộc ít người sinh sống chủ yếu ở vùng núi và gò đồi phía tây, mật
độ dân số dưới 100 người/km2 (vùng núi phía tây Nghệ An dưới 50
người/km2)

+ Phần lớn dân cư sống ở nông thôn: tỉ lệ thành thị chỉ bằng ½ mức của nhà
nước (năm 2005, tỉ lệ dân thành thị ở Bắc Trung Bộ là 13,6%, của cả nước là
26,9%)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×