Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (30)

CÂU 1 TRANG 124 SGK ĐỊA LÍ 9
Câu hỏi:

+ Vẽ biểu đồ thích hợp biểu đồ tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của các ngành công
nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước.
Trả lời
Dạng biểu đồ thích hợp: dạng cột đứng hoặc dạng thanh ngang
a / Dạng cột đứng


b/ Dạng thanh ngangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×