Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (29)

CÂU 2 TRANG 111 SGK ĐỊA LÍ 9

Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?
Trả lời
Nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch vì:
+ Tây Nguyên có tài nguyên du lịch khá phong phú:
- Tài nguyên du lịch tự nhiên: có nhiều thắng cảnh (hồ Xuân Hương, hồ
Lăk, thác Yaly, thác Pren ...), các vườn quốc gia (Yok Đôn, Chư Mom
Rây, Chư Yang Sin), các khu vực có khí hậu tốt (Đà Lạt, Ngọc Linh..).
- Tài nguyên du lịch nhân văn: các di tích lịch sử (nhà tù Plây Ku, Buôn
Ma Thuột), các lễ hội, văn hóa dân gian (lễ hội đâm trâu, văn hóa cồng
chiêng sản phẩm thủ công của các dân tộc
Có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa .
+ Vị trí địa lí của Tây Nguyên thuận lợi giao lưu với các vùng trong nước,
với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Công.
+ Cơ sở hạ tầng của các thành phố, cũng là các trung tâm du lịch của vùng
(Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Plây Ku) ngày càng hoàn thiện.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×