Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (27)

CÂU 3 TRANG 105 SGK ĐỊA LÍ 9
Câu 3. Dựa vào bảng số liệu 28.3: Độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây
Nguyên, năm 2003 (trang 105, SGK).
Hãy vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh. Nhận xét
và rút ra kết luận
Trả lời
+ Vẽ biểu đồ:
Biểu đồ độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên năm 2003 (Đon vị: %)

+ Nhận xét và rút ra kết luận:
- So cả nước, tất cả các tỉnh ở Tây Nguyên đều có độ che phủ rừng cao hơn
(độ che phủ rừng của cả nước năm 2003 dưới 43%).
- Kon Tum là tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất, kế đó là Lâm Đồng, thấp
nhất là Gia Lai.
- Kết luận: Tây Nguyên là vùng còn tài nguyên rừng giàu nhất ở nước ta.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×