Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (17)

CÂU 2 TRANG 105 SGK ĐỊA LÍ 9

Câu 2. Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày
đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên
Trả lời
Đặc điểm phân bố dân cư ở Tây Nguyên:
+ Tây Nguyên là vùng thưa dân nhất ở nước ta. Mật độ dân số năm 2006 là
89 người / km2 (của cả nước là 254 người / km2), nhưng phân bố rất chênh
lệch trên lãnh thổ
+ Các đô thị, ven các tuyến đường giao thông, các nông, lâm trường có mật
độ dân số cao hơn các vùng còn lại (các vùng trồng cây công nghiệp ở Đăk
Lăk, Lâm Đồng có mật độ dân số 101 - 200 người / km 2). Còn nhiều vùng ở
Kon Tum, Đăk Lăk, Đãk Nông có mật độ dân số dưới 50 người / km2
+ Tỉ lệ dân thành thị của Tây Nguyên thấp hơn tỉ lệ dân thành thị của cả
nước. Buôn Ma Thuột là đô thị đông dân nhất của vùng (trên 201 nghìn
người), các đô thị còn lại: Kon Tum, Plây Ku, Đà Lạt, Bảo Lộc. Gia Nghĩa có
số dân ít hơn (dưới 200 nghìn người)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×