Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (8)

CÂU 2 TRANG 124 SGK ĐỊA LÍ 9
Câu hỏi. Căn cứ biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33 hãy cho biết:
a) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong
vùng?
b) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động?
c) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào đòi hỏi kĩ thuật cao?
d) Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.
Trả lời.
a/ Các ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng là:
khai thác nhiên liệu, điện, vật liệu xây dựng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×