Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (6)

CÂU 3 TRANG 99 SGK ĐỊA LÍ 9
Nêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự
phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây
Nguyên.

Tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển
kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa các
vùng phía bắc và phía nam nước ta, là cửa ngõ quan trọng thông ra biển của
Tây Nguyên. Hiện đang thu hút nhiều vốn đầu tư trong và ngoài nước, có
nhiều dự án lớn tầm cỡ quốc gia.
+ Sự phát triển kinh tế của vùng sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
khai thác hợp lí hơn tiềm năng tự nhiên và lao động, góp phần giải quyết việc
làm, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư của các vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ, Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×