Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (102)

CÂU 2 (MỤC 2 - BÀI HỌC 20 TRANG 73) SGK ĐỊA LÍ 8
Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành
phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và đầy
đủ.

Hướng dẫn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×