Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (100)

CÂU 3 – TRANG 24 – SGK ĐỊA LÍ 8
Dựa vào hình 7.1, hãy thống kê tên các nước vào nhóm có mức thu nhập như nhau và cho
biết số nước có thu nhập cao tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?

Hướng dẫn:
- Các nước có thu nhập thấp: Mông Cổ, Gru-di-a,Ác-mê-ni-a, A-dec-bai-gian, U-dơ-bêki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tat-gi-ki-xtan, Ap-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, Nê-pan, In-đô-nê-xi-a,
Băng-la-đét, Ấn Độ, Mi-an-ma, Lào, Việt Nam, Cam-phu-chia, Triều Tiên, Y-ê-men.
- Các nước có thu nhập Trung Bình dưới: Liên bang Nga (Phần lãnh thổ châu Á), Trung
Quốc, Ca-dắc-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Xi-ri, I-rắc, Giooc-da-ni, I-ran, Thái Lan, Xri-lanca, Phi-lip-pin.
- Các nước có thu nhập trung bình trên: Thổ Nhĩ Kì, Li-Băng, A-rập-xê-út, Ô-man, Malay-si-a, Hàn Quốc.
- Các nước có thu nhập cao: Nhật Bản, Xin-ga-po, I-xa-en, Cô-oét, Ca-ta, Các tiểu vương
quốc A-rập thống nhất, Bru-nây, lãnh thổ Đài Loan, Hồng Công.


- Số nước có thu nhập cao tập trung nhiều nhất ở Tây Nam Á và Đông Á.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×