Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (98)

BÀI 1 - TRANG 53 - SGK ĐỊA LÍ 8
Dựa vào lược đồ hình 6.1 (SGK trang 20) và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích sự
phân bố dân cư của khu vực Đông Nam Á.
Trả lời
- Dân cư phân bố không đều.
+ Dân cư lập trung đông (trên 100 người/Km2) ở vùng ven biển của Việt Nam, Mi-anma, Thái Lan, một số đảo của In-đô-nê-xi-a và Phi-líp-pin.
+ Trong nội địa và ở các đảo dân cư tập trung ít hơn.
- Nguyên nhân do vùng ven biển thường có các đồng bằng với những điều kiện thuận lợi
cho con người sinh sống và phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng các làng mạc,
thành phố.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×