Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (97)

CÂU 3 - TRANG 32 - SGK ĐỊA LÍ 8
Nêu những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Trả lời
- Địa hình: nhiều núi và cao nguyên
- Khí hậu: khô hạn và nóng.
- Sông ngòi: kém phát triển.
- Cảnh quan: thảo nguyên khô. hoang mạc. bán hoang mạc chiếm phần lớn diện tích.
- Do có nguồn dầu mỏ phong phú, lại có vị trí chiến lược quan trọng nên nơi đây luôn
xảy ra những cuộc tranh chấp gay gắt giữa các bộ tộc, các dân tộc trong và ngoài khu
vực.
- Chính trị không ổn định.

Các nước khu vực Tây Nam ÁTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×