Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (96)

CÂU 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 23 - TRANG 81) SGK ĐỊA LÍ 8
Em hãy tìm trên hình 23.2 (SGK trang 82) các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của
phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng (xem bảng 23.2).
Điểm cực

Địa danh hành chính

Vĩ độ

Bắc

xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 23°23 B

105o 20 Đ

Nam

xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 8°34 B

104o 40Đ


Tây

xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện
Biên

102o 09 Đ

Đông

xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh
Hoà

22°22 B

Kinh độTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×