Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (91)

BÀI 1 - TRANG 57 - SGK ĐỊA LÍ 8
Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa
vững chắc?
Trả lời
Các nước đang tiến hành công nghiệp hóa do có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ngành
công nghiệp ngày càng đóng góp nhiều hơn vào GDP của từng quốc gia. Kinh tế phát
triển chưa vững chắc vì dễ bị ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, môi trường chưa
được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế đất nước,...
Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác:
- Do ảnh hưởng của 2 cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 và 2008
- Chưa áp dụng được công nghệ hiện đại mà còn phụ thuộc vào các nước phát triển.
- Chưa có chính sách thực sự đúng đắn cho sự phát triển công nghiệp - dịch vụ.
- Chưa quan tâm đúng mức đến môi trường, khai thác tài nguyên một cách bừa bãi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×