Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (87)

CÂU HỎI 3 (MỤC 2 - BÀI 14 - TRANG 48) SGK ĐỊA LÍ 8
Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm tại hình 14.2 (SGK trang 49), cho
biết chúng thuộc đới, kiểu khí hậu nào? Tìm vị trí các địa điểm đó trên hình 14.1 (SGK
trang 48).
Trả lời

- Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm tại hình 14.2:
+ Nhiệt độ: đều cao quanh năm, ở Y-an-gun có sự chênh lệch 6 - 7°.
+ Lượng mưa: ở Pa-đăng lớn hơn, mưa quanh năm; ở Y-an-gun có mùa mưa nhiều (tháng
5 - 9) và mùa mưa ít (tháng 11- 4 năm sau).
+ Qua đó, có thể suy ra được: Pa-đăng ở vùng xích đạo; Y-an-gun ở vùng nhiệt đới gió
mùa.
- Vị trí các địa điểm đó trên hình 14.1 (dựa vào kí hiệu): Y - Y-an-gun thuộc Mi-an-ma;
Pa-đăng thuộc In-đô-nê-xi-a.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×