Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (81)

CÂU 1 TRANG 9 SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi: Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy
cho biết:
- Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?
- Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó.

Hướng dẫn trả lời.
Ba biểu đồ khí hậu thuộc các kiểu khí hậu sau đây:
+ U-lan-ba-to(Mông Cổ): Thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa.
+ E Ri-át (A-rập-xê-út): thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới khô.
+ Y-an-gun (Mi-an-ma): Thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm:
+ U-lan-Ba-to: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 10oC, nhiều tháng dưới 0oC. Lượng mưa
trung bình năm 220 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào các tháng 5, 6, 7, 8.
+ E Ri-át: nhiệt độ trung bình năm trên 20oC. Lượng mưa trung bình năm 82 mm. Mưa
tập trung vào các tháng 1, 2, 3 nhưng rất ít.
+ Y-an-gun: nhiệt độ trung bình năm cao trên 25oC. Lượng mưa trung bình năm trên
2750 mm. Mưa rất nhiều từ tháng 5 đến tháng 10.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×