Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (71)

CÂU HỎI 1 MỤC 1 TIẾT 36 - TRANG 126 SGK ĐỊA LÍ 8
Em hãy đọc lên các loại đất ghi ở hình 36.1 (SGK trang 126).

Trả lời
- Núi, đồi:
+ Đất mùn núi cao trên các loại đá.
+ Đất feralit đỏ vàng đồi núi thấp trên các loại đá.
- Đồng bằng sông Mã:
+ Đất bồi tụ phù sa (trong đê).
+ Đất bãi ven sông (ngoài đề).
- Ven biển: đất mặn ven biển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×