Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (69)

CÂU 3 – TRANG 28 – SGK ĐỊA LÍ 8
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy ghi tên các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã đạt được
thành tựu lớn trong phát triển nông nghiệp hoặc công nghiệp theo mẫu bảng:
Ngành kinh tế Nhóm nước

Nông nghiệp

Các nước đông dân sản xuất đủ
lương thực.
Các nước xuất khẩu nhiều gạo

Công nghiệp

Cường quốc công nghiệp.
Các nước và vùng lãnh thổ công
nghiệp mới.

Tên các nước và vùng lãnh thổ.


Hướng dẫn.

Ngành kinh tế Nhóm nước

Nông nghiệp

Công nghiệp

Tên các nước và vùng lãnh thổ.

Các nước đông dân sản xuất đủTrung Quốc, Ấn Độ.
lương thực.
Các nước xuất khẩu nhiều gạo

Thái Lan, Việt Nam.

Cường quốc công nghiệp.

Nhật Bản.

Các nước và vùng lãnh thổ công Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan
nghiệp mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×