Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (67)

BÀI 3 TRANG 113 - SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi
Em hãy sưu tầm năm câu cao dao, tục ngữ nói về khí hậu - thời tiết ở nước ta hoặc ở địa
phương em.

Trả lời
- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối.
-Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, hay vừa thì râm.
- Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên.
- Thâm đông, hồng mây, dựng mây. Ai ơi! Ở lại ba ngày hãy đi.
- Kiến đen tha trứng lên cao, Thế nào cũng có mưa rào rất to.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×