Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (64)

BÀI 2 TRANG 129 - SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi:
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút
ra nhận xét.
a)Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.
b)Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.
c)Đất phù sa : chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.
Trả lời:
- Vẽ biểu đồ :

- Nhận xét: Trong ba nhóm đất chính của nước ta, chiếm tỉ trọng cao nhất là đất feralit
đồi núi thấp (65%), tiếp đó là đất phù sa (24%) và sau đó là đất mùn núi cao (11%).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×