Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (60)

BÀI 1 TRANG 137 - SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi:
Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

Trả lời
Thiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là:
- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.
- Tính chất đồi núi.
- Tính chất đa dạng, phức tạp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×