Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (50)

CÂU HỎI 1 MỤC 2 BÀI HỌC 24 TRANG 90 SGK ĐỊA LÍ 8
Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những
ngành kinh tế nào?

Trả lời
- Khoáng sản: dầu khí, khoáng sản kim loại, phi kim loại, là cơ sở để phát triển ngành
công nghiệp khai khoáng.
- Hải sản: cá, tôm, cua, rong biển... là cơ sử cho ngành khai thác hải sản.
- Mặt nước: cơ sở cho ngành giao thông trên biển.
- Bờ biển: các bãi biển đẹp. vũng, vịnh kín gió là cơ sở để phát triển ngành du lịch, xây
dựng hải cảng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×