Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (36)

BÀI 1 - TRANG 73 - SGK ĐỊA LÍ 8
Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70) và kiến thức đã học, điền vào bảng theo mẫu (SGK
trang 73) một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á.
Trả lời

Hướng dẫn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×