Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (34)

BÀI 2 - TRANG 43 - SGK ĐỊA LÍ 8
Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang.
Trả lời
- Giống: đều bắt nguồn trên sơn nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông, đổ ra biển, ở hạ
lưu, hai sông bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ. Nguồn cung cấp nước đều
do băng tuyết tan và mưa gió mùa vào mùa hạ. Hai sông đều có lũ lớn vào cuối hạ, đầu
thu và cạn vào đông xuân.
- Khác nhau: Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, ở đây vào mùa hạ hay có lụt lớn.

Sông Hoàng Hà


Sông Trường GiangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×