Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (27)

CÂU HỎI 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 18 - TRANG 62 )
SGK ĐỊA LÍ 8

Dựa vào hình 15.1 (SGK trang 52) cho biết Lào hoặc Cam-pu-chia:
- Thuộc khu vực nào, giáp nước nào, biển nào?
- Nhận xét khả năng liên hệ với nước ngoài của mỗi nước.
Trả lời
* Cam-pu-chia:
- Thuộc khu vực bán đảo Trung Ấn, giáp Việt Nam ở phía đông, đông nam; Lào ờ phía
đông bắc; Thái Lan ở phía bắc và tây bắc. Phía tây nam giáp vịnh Thái Lan.
- Cam-pu-chia có thể liên hệ với nước ngoài bằng cả đường biển (cảng Xi-ha- nuc-vin),
đường sông và đường bộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×