Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (20)

CÂU 3 TRANG 6 SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi: Dựa vào hình 1.2 (SGK trang 5), hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các con sông
chính chảy qua từng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu:
STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1
2
3
Hướng dẫn trả lời.
STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1


Tây Xi-bia

Ô-bi, I-nê-nit-xây

2

Tu-ran

Xưa Đa-ri-a, A-mua Đa-ri-a

3

Hoa Bắc

Hoàng HàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×