Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (17)

BÀI 2 TRANG 113 - SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi
Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền.
Trả lời

Nước ta có bốn miền khí hậu:
- Miền khí hậu phía Bắc, từ dãy Bạch Mã (vĩ tuyến 16°B) trở ra, có mùa đông lạnh, tương
đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hè nóng và mưa nhiều.


- Miền khí hậu Đông Trường Sơn bao gồm phần lãnh thổ Trung Bộ phía đông dãy
Trường Sơn, từ Hoành Sơn (vĩ tuyến 18°B) tới Mũi Dinh (vĩ tuyến 11°B) có mùa mưa
lệch hẳn về thu đông.
- Miền khí hậu phía Nam bao gồm Nam Bộ và Tây Nguyên có khí hậu cận xích đạo,
nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×