Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (13)

BÀI 2 TRANG 137 - SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi:
Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên
Việt Nam?

Trả lời:
- Khí hậu: nhiệt đới gió mùa ẩm, nóng ẩm, mưa nhiều.
- Địa hình: có vỏ phong hóa dày và quá trình phong hóa mạnh mẽ.
- Đất: feralit là loại đất chính ở vùng đồi núi nước ta.
- Sông ngòi: mạng lưới sông ngòi dày đặc; nhiều nước, giàu phù sa; chế độ nước theo
mùa.
- Các hệ sinh thái rừng phát triển mạnh mẽ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×