Tải bản đầy đủ

CÂU HỎI (MỤC - BÀI HỌC 12 - TRANG 41) SGK ĐỊA LÍ 8

CÂU HỎI 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 12 - TRANG 41)
SGK ĐỊA LÍ 8
Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy cho biết:

- Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
- Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?
Trả lời
- Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á: Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản
và lãnh thổ Đài Loan.
- Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với: biển Nhật Bản, biển Hoàng Hải,
biển Hoa Đông, Biển Đông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×