Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (9)

CÂU 1 TRANG 16 SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi:
Dựa vào bảng 5.1 (SGK Trang 16), em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên
trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.
Trả lời:
So sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu,
châu Phi và thế giới:
- Châu Á có số dân đứng đầu thế giới.
- Mức gia tăng dân số châu Á khá cao, chỉ đứng sau châu Phi và cao hơn so với thế giới.
- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á ngang với mức trung bình của thế giới, cao
hơn châu Âu và thấp hơn nhiều so với châu Phi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×