Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (7)

BÀI 1 TRANG 129 - SGK ĐỊA LÍ 8
So sánh ba nhóm đất chính (1 nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.
Trả lời
Nhóm đất

Đặc tính

Phân bố

Giá trị sử dụng

Đất feralit (chiếm - Đất chua, nghèoCác miền đồi núiTrồng cây
65% diện tích đất tự mùn, nhiều sét.
thấp (đất feralit trênnghiệp.
nhiên)
- Có màu đỏ, vàngđá badan ở Tây
do có nhiều hợp chấtNguyên. Đông Nam
Bộ; đất feralit trên đá
sắt, nhôm.
vôi ở Đông Bắc, Tây
Bắc, Bắc Trung

Bộ...).

công

Đất mùn núi cao Xốp, nhiều mùn, cóDưới thảm rừng áTrồng cây phòng hộ
(chiếm 11% diện màu đen hoặc nâu nhiệt đới hoặc ôn đớiđầu nguồn.
tích đất tự nhiên
vùng núi cao
Đất bồi tụ phù sa Nhìn chung rất phìỞ các vùng đồngĐược sử dụng trong
sông và biển (chiếm nhiêu, tơi xốp, ítbằng và ven biểnnông nghiệp để trồng
24% diện tích đất tự chua, giàu mùn, giữ(đất trong đê, đấtlúa, hoa màu, cây
nhiên)
nước tốt,...
ngoài đê khu vựccông nghiệp hàng
sông Hồng: đất phùnăm, cây ăn quả
sa cổ miền Đông
Nam Bộ; đất phù sa
ngọt dọc sông Tiền,
sông Hậu; đất chua,
mặn, phèn ở các
vùng trũng Tây Nam
Bộ...).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×