Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (92)

BÀI 4 TRANG 32 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 4. Nêu các loại nông sản chính của đới nóng. Xác định trên bản đồ thế giới, các nước
và các khu vực ở đới nóng sản xuất nhiều các loại nông sản đó.
Trả lời:
a) Cây lương thực:
- Ở vùng nhiệt đới gió mùa ( Đông Nam Á và Nam Á ) lúa nước là cây lương thực quan
trọng nhất.
- Ngoài ra còn trồng các loại ngũ cốc, cây công nghiệp nhiệt đới.
b) Cây công nghiệp:
+ Cà phê: Nam Mĩ, Tây Phi, Đông Nam Á
+ Cao su: Đông Nam Á
+ Dừa: Các nước ven biển, nhất là Khu vực Đông Nam Á
+ Mía: Nam Á, Đông Nam Á, Nam Mĩ
- Ngoài ra còn có bông, lạc, hồ tiêu, chà là, cọ dầu…
* Chăn nuôi không phát triển bằng trồng trọt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×