Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (91)

CÂU 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 59 - TRANG 179) SGK ĐỊA LÍ 7
Quan sát hình 59.2, giải thích sự thay đổi từ bắc xuống nam của thảm thực vật ở Đông
Âu.

Trả lời:
Thảm thực vật ở Đông Âu thay đổi từ bắc xuống nam :
- Đồng rêu, rừng lá kim phát triển ở phía Bắc khu vực là do khí hậu lạnh, lượng mưa ít.
- Rừng hỗn giao và rừng lá rộng phát triển ở trung tâm khu vực là do ảnh hưởng của Đại
Tây Dương.
- Thảo nguyên và nửa hoang mạc phát triển ở phía nam khu vực Đông Âu vì khí hậu lục
địa sâu sắc, lượng mưa trong năm quá thấp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×