Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (87)

BÀI 1 TRANG 133 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Những vùng dân cư thưa thớt ở châu Mĩ và giải thích.

Trả lời:
Châu Mĩ có 4 vùng dân cư thưa thớt:
- Vùng bắc Ca-na-đa và các đảo phía bắc, nguyên nhân là do khí hậu hàn đới khắc nghiệt,
nhiều nơi băng giá vĩnh viễn.
- Vùng núi Coóc-đi-e vì đây là vùng núi cao, khí hậu khắc nghiệt, ít mưa.
- Vùng đồng bằng A-ma-dôn là rừng rậm, khai thác còn rất ít.
- Hoang mạc trên núi cao ở phía nam An-đét, ở đây có khí hậu hoang mạc khắc nghiệt,
khô hạn kéo dài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×