Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (83)

CÂU 1 (MỤC 2 - BÀI HỌC 42 - TRANG 128)
SGK ĐỊA LÍ 7
Câu 1. Quan sát hình 41.1 và hình 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ.

Hình 41.1

Hình 42.1


Trả lời:
- Các kiểu khí hậu :
+ Khí hậu xích đạo.
+ Khí hậu cận xích đạo.
+ Khí hậu nhiệt đới: nhiệt đới khô và nhiệt đới ẩm.
+ Khí hậu núi cao.
+ Khí hậu cận nhiệt đới: cận nhiệt đới địa trung hải, cận nhiệt đới lục địa và cận nhiệt đới
hải dương.
+ Khí hậu ôn đới: ôn đới hải dương, ôn đới lục địa.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×