Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (82)

CÂU 1 (MỤC 2 - BÀI HỌC 24 - TRANG 78) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Tại sao phát triển giao thông và điện lực lại là những việc cần làm trước để biến đổi bộ
mặt của các vùng núi ?

Trả lời:
- Phát triển giao thông tạo điều kiện cho việc đi lại ở miền núi trở nên dễ dàng, gắn kết
miền núi với đồng bằng, gắn vùng nguyên liệu với nơi sản xuất và nơi tiêu thụ.
- Phát triển điện lực sẽ thúc đẩy các hoạt động kinh tế : hình thành các khu công nghiệp,
du lịch, nghỉ dưỡng, ... làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt của miền núi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×