Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (81)

BÀI 1 TRANG 151 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 1. Dựa vào hình 48.1 và lát cắt địa hình dưới đây, trình bày đặc điểm địa hình Ôxtrây-li-a.

Trả lời:
Dựa vào lát cắt địa hình lục địa ô-xtrây-li-a theo vĩ tuyến 30°N, từ tây sang đông: ở ven
biển phía tây là đồng bằng nhỏ, hẹp; sau đó đến cao nguyên tây Ô-xtrây-li-a có độ cao
trung bình khoảng 500 m, tiếp đến là khu vực đồng bằng trung tâm có độ cao trung bình
khoảng 200m. Có hồ Ây-rơ sâu 16m, có sông Đac-linh chảy qua. Tiếp đến là dãy Đông
Ô-xtrây-ii-a, có đỉnh Rao-đơ-mao cao 1500 m dựng đứng ven biển, đến đồng bằng ven
biển phía đông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×