Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (78)

CÂU 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 2 - TRANG 7) SGK ĐỊA LÍ 7
Câu hỏi:
Dựa vào hình 2.1, cho biết: Dân cư trên thế giới chủ yếu tập trung ở những khu vực
nào? Hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất.

Trả lời:
Dân cư trên thế giới tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu,
ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin. Vì đây là những
khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho
sản xuất,...
Hai khu vực có mật độ dân cư cao nhất là Nam Á, Đông Nam Á.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×